📣ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงาน การเลือกตั้ง📣 📍สมาชิกสภานักศึกษา 📍คณะกรรมการองค์การนักศึกษา 📍คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ‼…

📣ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงาน การเลือกตั้ง📣
📍สมาชิกสภานักศึกษา
📍คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
📍คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
‼เตรียมตัวให้พร้อม‼

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.