📣ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศ…

📣ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1. ทุนผู้ยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท
2. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท
3. ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท

📌ลิงก์ประกาศ https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022113019040861.pdf

☑️นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ให้เข้าร่วมกลุ่ม Line ท้ายประกาศฉบับนี้

# งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.