📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีก…

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม-สำหรับคนที่ติดตัวจริงยังไม่ได้ดำเนินการเข้ามาสมัครในระบบ)
✅ คำแนะนำในการสมัครเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
https://www.canva.com/…/DAE…/jn5k7HHR0qaF9eqftpDj0w/view
หมายเหตุ: ระบบการชำระค่าเข้าร่วมโครงการจะสามารถปริ้นได้ วันที่ 12 ต.ค.65 เป็นต้นไป
✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp


📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
✅ คำแนะนำในการสมัครเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
https://www.canva.com/design/DAETKdmaMv4/jn5k7HHR0qaF9eqftpDj0w/view
หมายเหตุ: ระบบการชำระค่าเข้าร่วมโครงการจะสามารถปริ้นได้ วันที่ 12 ต.ค.65 เป็นต้นไป

✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

#DEK66
#งานรับเข้าศึกษา
#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#วิธีรับตรงรอบPortfolio
#TCAS1

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.