📌📌โค้งสุดท้ายแล้วจ้าน้องๆ เหลือเวลาอีก 2 วันเท่านั้น สำหรับการยื่นแสดงความจำนงเข้าศึกษา (สำหรับผู้ผ่านค่ายส่งเสริมฯ) ภายใน 30 พ…

📌📌โค้งสุดท้ายแล้วจ้าน้องๆ เหลือเวลาอีก 2 วันเท่านั้น
สำหรับการยื่นแสดงความจำนงเข้าศึกษา
(สำหรับผู้ผ่านค่ายส่งเสริมฯ) ภายใน 30 พ.ย.65 จ้า


📌📌📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ (Portfolio)
✅ประเภทรอบพอร์ต-โครงการ(สำหรับผู้ผ่านค่าย) และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
✅ผู้ที่มีรายชื่อให้ยื่นแสดงความจำนงเพื่อเข้าศึกษา ภายในวันที่ 7 ต.ค. – 30 พ.ย. 65
คำแนะนำการยื่นความจำนง https://cutt.ly/ABjnOc5

👉 ตรวจสอบรายชื่อและยื่นแสดงความจำนงได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

#DEK66
#งานรับเข้าศึกษา
#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#วิธีรับตรงรอบPortfolio
#TCAS1

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.