🎉 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกราช่อที่ 7…

🎉 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกราช่อที่ 7
(คณะเภสัชศาสตร์)
⛪️ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
————————————-
ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 📌ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
#congratulations #UBUAlumni
#ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี2565
#ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูน้อยลง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.