🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลรา…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.