โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
————————————————————————————
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ลานยาหม้อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.