แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาค ณ ที่ตั้ง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สามารถตรวจสอบตารางสอบและเลขที่นั่งสอบได้ที่ reg.ubu.ac.th หากมีคำถา…

แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาค ณ ที่ตั้ง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สามารถตรวจสอบตารางสอบและเลขที่นั่งสอบได้ที่ reg.ubu.ac.th หากมีคำถามหรือข้อสงสัยติดต่อที่ 045-353610


แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาค 1/2565 ณ ที่ตั้ง (Onsite) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เมื่อถึงวันสอบ ผู้เข้าสอบและบุคลากรวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองหน้าอาคารสอบ และปฎิบัติตามมาตรการ D.M.H.T.
2) ก่อนเข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยราชการและมีรูปถ่าย หรือ ใบอนุญาตเข้าสอบที่ออกโดยกรรมการกลางแทนได้
3) ผู้เข้าสอบสแกน QR Code ที่หน้าห้องสอบ โดยกรอก User & Password (UBU-WIFI) เพื่อลงชื่อเข้าสอบ หากไม่สามารถสแกน QR Code ได้ โปรดแจ้งกรรมการคุมสอบ
4) เข้าห้องสอบตามประตูที่กำหนด (เดินเว้นระยะห่าง 1 เมตร)
5) เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ให้ส่งข้อสอบ ณ จุดที่กำหนด โดยเดินเว้นระยะห่าง 1 เมตร งดส่งคืนข้อสอบที่กรรมการคุมสอบโดยตรง

** เข้าห้องสอบภายใน 30 นาที หลังเวลาเริ่มสอบ
** ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาเริ่มสอบ 45 นาที
** งดการลงลายมือชื่อในใบรายชื่อเข้าสอบ
** ปิดเครื่องมือสื่อสารระหว่างการสอบ
** ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยแนวปฏิบัติการสอบประจำภาค ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.