*** แจ้งเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแจ้งเวลาประกาศรายชื่อผู้…

*** แจ้งเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแจ้งเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกประเภทการรับ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp ***

ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM) ในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป หลังการประกาศรายชื่อทางคณะจะมีการแจ้งกลุ่มไลน์เพื่อยืนยันถึงผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แจ้งกำหนดการจัดสอบสัมภาษณ์และข้อมูลการติดต่อนะคะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.