เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ

งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคบังคับ​ ​นักศ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.