เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศ

ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบPortfolio ครั้งที่2


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio ครั้งที่2 หลักสู…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.