ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่71/2565 เรื่อง ปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของส…

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่71/2565 เรื่อง ปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566 จำนวน18 สถาบัน โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเราก็ได้รับการรับรองโดยสถาเภสัชกรรม 🎓🎓

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.