ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตากลุ่มใช้คะแนน NETSAT >>> https://drive.google.com/file/d/1Kb5RnRhCr2aMtA4UYCSu-dk05X…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตากลุ่มใช้คะแนน NETSAT
>>> https://drive.google.com/file/d/1Kb5RnRhCr2aMtA4UYCSu-dk05XHg-EeB/view
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน ZOOM วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา8.30-10.00 น.
กรอกประวัติและเข้ากลุ่มไลน์ตามเพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ทาง https://drive.google.com/file/d/1fx6GmEG6sytIE4emsJjonFX4pafRn2Z8/view

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.