คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานประเภทวาจา จากการประชุมวิชาการ ศคภ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานประเภทวาจา
จากการประชุมวิชาการ ศคภท. ครั้งที่ 14 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.