ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้

คณะเภสัชศาสตร์ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
.
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กลุ่มสาขาวิชา เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
.
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กลุ่มสาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
.
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กลุ่มสาขาวิชา เภสัชเคมี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ต…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.