การเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 🎉จัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง 😢หากนักศึกษาเป็นผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงให้แนบ…

การเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

🎉จัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง

😢หากนักศึกษาเป็นผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงให้แนบหลักฐานการติดเชื้อหรือหลักฐานได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อใช้ยื่นลาเรียนโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน (ดาวน์โหลดใบลาไดที่

https://drive.google.com/file/d/1nCiAopTh6d5fO3M7ZaocW5Daq9nPV6W8/view?usp=drivesdk) สามารถส่งอีเมล์แนบเอกสารไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โดยค้นหาอีเมล์ได้จากเว็บไซต์คณะฯ

✅ นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-3531-000 (วันราชการ เวลา 08.00-20.00 น. วันหยุดราชการ 08.00-16.00 น.) หรือผ่านทาง Official Line “งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ” ID Line : @935qxcsi โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอาการและความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (Self-Isolation) หรือ การรักษาในลักษณะอื่น ทั้งนี้ระยะเวลาในการรักษา ให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานคุ้มครองโรคกำหนด

🔥ทั้งนี้สามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ubu.ac.th/news.php?id=21023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.