สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม ให้อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ…

สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม ให้อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่ link ด้านล่างนี้ครับ


#การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้ที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านแล้ว ให้ไปที่เว็บไซต์ศูนย์สอบความรู้ http://www.plecenter.org

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ให้อ่านรายละเอียดจาก
https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1180&catid=1

(หรือ Bit.ly/2ZSSoDL)

กรณีมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน โปรดสอบถามโดยตรงที่ http://www.plecenter.org

_________
#PRแจ้งข่าว
5 พฤษภาคม 2562
เวลา 11.57 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.