คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบัน แบลคมอร์ส ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมมนา Online (CPE 5 หน่วยกิต) ในวันที่…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบัน แบลคมอร์ส ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมมนา Online (CPE 5 หน่วยกิต) ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.