ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ นศภ.อักษราภัค​ รูปขำดี​ ผู้ได้รับรางวัล “ภก.ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ สําหรับผลการเรียนดีเด่น​ วิชาด้าน…

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ นศภ.อักษราภัค​ รูปขำดี​ ผู้ได้รับรางวัล “ภก.ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ สําหรับผลการเรียนดีเด่น​ วิชาด้านสมุนไพร ปี ๒๕๖๕”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อีสเทิร์นเอเชีย.