Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ’s post

กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักศึกษา และทีมกรรมการนักศึกษาเป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ที่อาสาเป็นตัวแทนมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

หลังเลิกเรียนวันนี้กรรมการนักศึกษาและอาจารย์ทีมบริหารคณะฯ พบปะพูดคุยเพื่อวางแผนพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตผ่านกิจกรรมร่วมกันที่ห้อง 2-214

#กิจการนักศึกษา #RxHCU #เขียวมะกอก #speedup

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.