📣ประชาสัมพันธ์ 📱 การลงทะเบียนรายวิชาสอบ COM และ TOEIC สำหรับนักศึกษาเตรียมสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 สำนักทะเบียนและ…


📣ประชาสัมพันธ์

📱 การลงทะเบียนรายวิชาสอบ COM และ TOEIC สำหรับนักศึกษาเตรียมสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล
หากมีคำถามสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
Line Id : @reghcu
โทรศัพท์ : 02-71381000 ต่อ 1466 / 1189

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.