ป้ายเชียร์ส่งแรงใจที่เรียงรายตลอดทางเดินตั้งแต่ประตูรั้วเขียนจนถึงอาคารเรียนที่น้องๆ สร้างสรรค์ขึ้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของฤดูสอบใบป…

ป้ายเชียร์ส่งแรงใจที่เรียงรายตลอดทางเดินตั้งแต่ประตูรั้วเขียนจนถึงอาคารเรียนที่น้องๆ สร้างสรรค์ขึ้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของฤดูสอบใบประกอบวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ไปแล้ว ♥️

เอาใจช่วยให้ Rx26 สอบผ่านทุกคน ทั้ง PLE-CC1 และ CC2 นะคะ #สู้ๆ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.