จริงหรือไม่! ใช่หรือเข้าใจผิด? ว่าด้วยเรื่อง “เบาหวาน” โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด https://fb.watch/ht2dJu7cJF/

จริงหรือไม่! ใช่หรือเข้าใจผิด? ว่าด้วยเรื่อง “เบาหวาน” โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

https://fb.watch/ht2dJu7cJF/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.