คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งนำโดย พญ.วิภาวัลย์ ว…

คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งนำโดย พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อหารือถึงแนวทางการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

#ทุนการศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.