ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บรรณสารสนเทศ “คุณทิ้ง เราขอ”! ปฏิทินเก่าใช้แล้ว ยังมีประโยชน์ เพื่อทำสื่อการเรียนให้กับมูลนิธิเพื่อค…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บรรณสารสนเทศ

“คุณทิ้ง เราขอ”!

ปฏิทินเก่าใช้แล้ว ยังมีประโยชน์ เพื่อทำสื่อการเรียนให้กับมูลนิธิเพื่อคนตาบอดฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคปฏิทินใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตสื่อการสอนต่อไป

นำส่งได้ที่หน้าประตูกลางของศูนย์บรรณสารสนเทศ ค่ะ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.หัวเฉียว.