Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณาจารย์ได้เดินทางไปจัดทำค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 14 ที่โรงเรียนวัดอุทการาม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 ทำกิจกรรมทาสี BBL กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และกิจกรรมให้ความรู้ “โทษของบุหรี่” โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดอุทการาม 🚌🚌💊💊🤓🤓

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.