Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง และนักศึกษาฝึกงานได้ไปให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ การเลือกรับประทานอาหารปริมาณเกลือ น้ำตาลที่พบในอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการยาเหลือใช้ โดยร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 และชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่ 4

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.