โครงการอบรมภาษาจีน

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีน โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ สามารถดูกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยการกด link https://forms.gle/B6QJeeTRZbAHNy9e7 หรือ scan QR code

The post โครงการอบรมภาษาจีน appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.