วันนี้วันเริ่ม Antimicrobial Awareness Week 2022 (18-24 พย 65) ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างระมัดระวัง ร่วมมือกันป้องกันการดื้อยาต้านจุลช…

วันนี้วันเริ่ม Antimicrobial Awareness Week 2022 (18-24 พย 65) ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างระมัดระวัง ร่วมมือกันป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ … บทบาทของเราทุกคนนะคะ 💊💊🦠🦠🔬🔬

#WorldAntimicrobialAwarenessWeek #WAAW #HandleWithCare #PreventingAntimicrobialResistanceTogether

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.