ภญ.อ.ดร.ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) ที่โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม…

ภญ.อ.ดร.ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) ที่โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีพยาบาล ประจำ MICU เข้าร่วมฟังการบรรยาย 🖊🖊📚📚🤓🤓⭐️⭐️

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.