ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆค่ะ 😊😊⭐️⭐️ ขอเชิญเภสัชกรติดตามชม Live Facebook “บทบาทของเภสัชกร ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” โดย รศ.ดร….

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆค่ะ 😊😊⭐️⭐️
ขอเชิญเภสัชกรติดตามชม Live Facebook
“บทบาทของเภสัชกร ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”
โดย รศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
และ
ดร.ภญ.บุศยา กุลบุศย์
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 19.00-20.00 น.

#สภาเภสัชกรรม
#วิทยาลัยเภสัชบำบัด
#livefacebook
#บทบาทเภสัชกร
#ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=8292186170851363&id=628672163869507&mibextid=LROouL


ขอเชิญเภสัชกรติดตามชม Live Facebook
“บทบาทของเภสัชกร ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”

โดย รศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
และ
ดร.ภญ.บุศยา กุลบุศย์
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 19.00-20.00 น.

#สภาเภสัชกรรม
#วิทยาลัยเภสัชบำบัด
#livefacebook
#บทบาทเภสัชกร
#ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.