ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผ่านระบบ TCASรอบ 3 admission (กสพท.) และ admission ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2022/05/28/p280565/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.