บรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) โรงพยาบาลตากสิน

ภญ.อ.ดร.ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) ที่โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีพยาบาล ประจำ MICU เข้าร่วมฟังการบรรยาย

The post บรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) โรงพยาบาลตากสิน appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.