งานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับมอบรางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และทุนการศึกษา ในงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 


The post งานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.