งานประชุมวิชาการออนไลน์ Updated Pharmacotherapy; Integration of Knowledge into Clinical Practice 2022 รหัสการศึกษาต่อเนื่อง 1014…

งานประชุมวิชาการออนไลน์
Updated Pharmacotherapy; Integration of Knowledge into Clinical Practice 2022
รหัสการศึกษาต่อเนื่อง 1014-2-000-003-07-2565
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
.
อัตราค่าลงทะเบียน
เภสัชกร หรือบุคคลทั่วไป
– ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
– 21 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ลงทะเบียนฟรี
.
ลงทะเบียนออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPkV8WvwCRVGeQoF_dod6hbhnn-Q94BxNxofjnpgFrkLh_Q/viewform?fbclid=IwAR2aoKYTMUk2mlxdbgJjUeWZwiT9bUDNPSmQsRUhYnIjiyUxnwdjjUFaAn8
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.pharmacy.siam.edu
www.ccpe.pharmacycouncil.org
ติดต่อสอบถาม
คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม และ ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5401, 5416, 5331
e-mail [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.