คลิปให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ

จัดทำโดย นายปรมันต์ เลือดทหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
นักศึกษาฝึกงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม
https://www.youtube.com/watch?v=QGIOw_I5Qvs

The post คลิปให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.