ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.