Photos from Prince of Songkla University – PSUconnext’s post

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศหยุดเรียน
วันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.