Photos from บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.’s post

📢 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 🎖👏🏻

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.