Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ คุณหิรัญ แสงหิรัญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เบอร์แทรม 1958 (เซียงเพียวอิ๊ว) จำกัด และ คุณเต็มสิริ สุวรรณ ที่ได้มาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ และ ร่วมหารืองานวิจัยด้านการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ทักษิณสมุนไพร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในภาคใต้ โดยมี ดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ ร่วมต้อนรับแนะนำห้องพิพิธภัณฑ์ และมอบหนังสือรวมพิกัดยาไทยเป็นที่ระลึก

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.