เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดชุดยาสามัญประจำบ้านประกอบถุงยังชีพ…

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดชุดยาสามัญประจำบ้านประกอบถุงยังชีพ📦💊💙
เพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านแจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

#น้ำท่วมหาดใหญ่2565 #เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.