คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และ 6 ขอร่วมส่งกำลังใจให้ น…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และ 6 ขอร่วมส่งกำลังใจให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 #Rx40
ที่กำลังจะเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม PLE-CC1 และ PLE-CC2
ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565
______________________________________
คณะฯ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ
และขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะครับ 🥰🙏✨

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.