“เหลือเวลาสมัคร รอบ Portfolio” ของ ส.เภสัชศาสตร์ อีก 31 วันนะครับ (นับจากวันนี้) โดยต้อง Upload เอกสารตามกำหนด และชำระเงินค่าสมั…

“เหลือเวลาสมัคร รอบ Portfolio” ของ ส.เภสัชศาสตร์ อีก 31 วันนะครับ (นับจากวันนี้) โดยต้อง Upload เอกสารตามกำหนด และชำระเงินค่าสมัครแล้ว จึงจะเข้ากระบวนการคัดเลือกนะครับ “อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครด้วยนะครับ”

#TCAS66 #Portfolio #pharmwu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.