เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทัศนคติฯ ที่จะมี…

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทัศนคติฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.