เภสัช มวล.เจ๋ง ร่วมออกบูธงาน “ตลาดนัด วัฒนธรรมสุขภาพคนคอน”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธงาน “ตลาดนัด วัฒนธรรมสุขภาพคนคอน” ในประเด็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม นครแห่งอารยชนคนสุขภาพดี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในงานดังกล่าว โดยมีนายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำทีมคณะกรรมการฯ จากส่วนกลางมาดำเนินการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช และคณะ ได้ไปจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการวิชาการ “สมุนไพรไล่ยุง” ซึ่งได้นำเทคโนโลยี และความรู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาะนำโรค โดยประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการเลือกใช้สมุนไพรในพื้นที่ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=34IMWfJ7Vv4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZO-pnUenJX63gdGKG4q3Fs6pVZ0lEpaBzJAd2kwZ-7zHxxWIlLGJCy70

 

https://www.youtube.com/watch?v=34IMWfJ7Vv4&t=10s

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.