เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดงาน มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ภายในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

โดยมี ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารฯ พบปะ และให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน จากนั้นได้ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชุมชนใหม่ และนอกจากนี้ได้มีการมอบของขวัญปีใหม่ และของขวัญวันเด็กในคราวเดียวกันด้วย สำหรับโรงเรียนชุมชนใหม่แห่งนี้ ทางส่วนกิจการนักศึกษา และค่ายอาสาพัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมก่อร่าง สร้างสรรค์โรงเรียนแห่งนี้ มาโดยตลอด

ภาพ: ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มุมนิทรรศการ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ภาพ: ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.