ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ชุติมา จันทรัตน์ SFHEA ใน UKPSF คนล่าสุด

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ชุติมา จันทรัตน์ ตำแหน่ง รองคณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้การรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ “Senior Fellow” หรือ SFHEA ใน UKPSF จากประเทศอังกฤษ

SFHEA Chutima

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.