สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์ (คุณกล้วย) ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวั…

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์ (คุณกล้วย) ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

https://pharmacy.wu.ac.th/?p=21800

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.