สำนักวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแจ้งจากวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร ในการเปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร…

สำนักวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแจ้งจากวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร ในการเปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 โดยรายละเอียดต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนบนี้

https://pharmacy.wu.ac.th/?p=21767

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.