สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “สมุนไพรไทยกับนวัตกรรมทางด้านอาหารและคว…

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “สมุนไพรไทยกับนวัตกรรมทางด้านอาหารและความงาม” 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมกิจกรรมตาม Zoom ID ดังปรากฎใน Flyer นี้ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.